Bekijk onze

algemene voorwaarden

Een aangenaam verblijf en u die als baasje met een gerust hart uw lievelingsdier kan achterlaten vinden wij primordiaal. Daarom zijn er een aantal algemene voorwaarden te Bekkevoort in ons hondenhotel die gelden voor alle gasten.


Algemene voorwaarden Hondenhotel Happy Lobo BVBA


Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen door eigenaars van honden bij Hondenhotel Happy Lobo met betrekking tot de huisvesting van een hond in Hondenhotel Happy Lobo.


Artikel 2: Verplichtingen BVBA Happy Lobo

De verantwoordelijke van Hondenhotel Happy Lobo verbindt zich ertoe het dier op een aangepaste wijze te huisvesten, te voeden, te verzorgen en, indien nodig, een dierenarts te raadplegen.


Artikel 3: Verplichte vaccinaties

De hond moet ingeënt zijn tegen hondenziekte, kattenziekte (parvovirose), kennelhoest en rattenziekte.

Honden die uit het buitenland komen, dienen eveneens ingeënt te zijn tegen rabiës.

Deze vaccinaties dienen gebeurd te zijn minimum 14 dagen en maximum 11 maanden voor aanvang van het verblijf in Hondenhotel Happy Lobo.

Een vlooien- en tekenbestrijding voor aanvang van het verblijf is aanbevolen en dient te gebeuren door de eigenaar van de hond.

Het bewijs van vaccinatie wordt geleverd door voorlegging van het vaccinatieboekje, welk in Hondenhotel Happy Lobo blijft gedurende het verblijf van de hond.


Artikel 4: Prijzen

De te betalen prijzen zijn als volgt (incl. BTW):

 • Bij betaling van 50% voorschot , minimum 15 dagen voor het verblijf :
  • kleine hond: 13 euro / kalenderdag
 • (middel)grote hond : 16 euro / kalenderdag
 • loopse teven : 26 euro / kalenderdag
 • Zonder betaling voorschot :
  • kleine hond : 16 euro / kalenderdag
  • (middel)grote hond : 20 euro / kalenderdag
  • loopse teven : 32 euro / kalenderdag
 • Afhalen of brengen buiten de openingsuren toeslag van 16 euro
 • De tweede hond van dezelfde eigenaar in dezelfde ren krijgt een korting van 50 % , indien beide honden samen kunnen eten, slapen en leven en dit op verantwoordelijkheid van de eigenaar van de hond .
 • De dag van het binnenkomen en de dag van het ophalen dienen elk vergoed te worden
 • Bij vroegtijdig ophalen van de hond, wordt er geen geld terugbetaald, noch gereserveerde dagen in mindering gebracht.
 • Indien de termijn van oorspronkelijke reservatie verlengd wordt, gelden de hierna vermelde tarieven:
  • kleine hond : 16 euro / kalenderdag
  • (middel)grote hond : 20 euro / kalenderdag
  • loopse teven : 32 euro / kalenderdag

In deze prijs is inbegrepen: huisvesting, voeding en verzorging ( geen medische) voor de hond.

Reservatie is enkel geldig vanaf betaling van het voorschot. Het voorschot bedraagt minstens 50 % van het totaal verschuldigde bedrag en wordt voor de aankomstdatum betaald.

Hondenhotel Happy Lobo behoudt dit voorschot in elk geval bij annulatie van de reservering, dit ter dekking van de onkosten.

Betaling van het nog openstaande bedrag vindt plaats in contanten en direct bij het binnenbrengen van de hond.

De hond wordt pas terug aan de eigenaar gegeven bij volledige betaling van alle verschuldigde sommen.

Indien de annulatie van de reservering gebeurt minder dan 2 weken voor de aanvang van het verblijf, is betaling van het bedrag voor de volledig gereserveerde periode verschuldigd.


Artikel 5: Reservering

Bij reservering dient volgende informatie vermeld te worden:

 • De periode van reservering , dag van aankomst en vertrek;
 • De totaal verschuldigde prijs;
 • De naam, adresgegevens en telefoonnummer van de eigenaar van de hond;
 • De naam, adresgegevens en telefoonnummer van de contactpersoon;

Eventueel de naam en telefoonnummer van de normale dierenarts van de hond.

Artikel 6: Niet naleven reservering

Indien de eigenaar van de hond zich niet op de afgesproken aanvangsdatum meldt bij Hondenhotel Happy Lobo, zonder Hondenhotel Happy Lobo hiervan vooraf en schriftelijk te verwittigen, is Hondenhotel Happy Lobo niet verplicht de gereserveerde tijd voor deze hond beschikbaar te houden.

De eigenaar van de hond dient wel te betalen voor de volledige gereserveerde periode. Deze clausule is niet van toepassing indien er sprake is van overmacht.

Indien de eigenaar van de hond nalaat zijn hond af te halen op de afgesproken einddatum, zonder Hondenhotel Happy Lobo hiervan vooraf en schriftelijk te verwittigen, is Hondenhotel Happy Lobo gerechtigd om de hond 30 dagen later over te brengen naar een gecertificeerd asiel.

De eigenaar van de hond dient wel te betalen voor de volledige gereserveerde periode, alsook voor de verlenging en de eventuele asielkosten.

In dit laatste geval is eveneens een extra kost verschuldigd van 32 euro / dag.


Artikel 7: Ziekte van de hond

Bij ziekte van de hond of het vermoeden daartoe, is Hondenhotel Happy Lobo verplicht alle maatregelen te nemen, welke in die situatie juist voorkomen.

Wanneer blijkt dat kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn, neemt Hondenhotel Happy Lobo contact op met de eigenaar van de hond of diens contactpersoon.

Wanneer dit contact, ondanks de poging hiertoe, niet snel tot stand kan komen, is Hondenhotel Happy Lobo niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen hiervan.

Alle medische kosten, erelonen, en speciale kosten in het belang van de hond zijn ten laste van de eigenaar van de hond.

Hondenhotel Happy Lobo verbindt zich ertoe om aan de eigenaar van de hond bij het afhalen alle gegevens mee te delen omtrent de ziekte en/of de consultatie van een dierenarts.

De eigenaar van de hond is verplicht alle eventuele ziekten en/of gebreken van de hond te melden voor de aanvang van het verblijf. Eventuele kosten die voortvloeien uit het niet melden, zijn voor rekening van de eigenaar van de hond.


Artikel 8: Overlijden van de hond

Bij het overlijden van de hond gedurende het verblijf in Hondenhotel Happy Lobo, moet Hondenhotel Happy Lobo dit zo snel mogelijk melden aan de eigenaar van de hond, zodat er afspraken gemaakt kunnen worden betreffende het stoffelijk overschot.

Indien Hondenhotel Happy Lobo een sectie door een dierenarts wenst te laten verrichten, moet zulks gemeld worden aan de eigenaar van de hond. Bij akkoord zijn de kosten voor Hondenhotel Happy Lobo.

Indien Hondenhotel Happy Lobo geen sectie door een dierenarts wenst te laten verrichten, kan de eigenaar van de hond dit laten doen door zijn eigen dierenarts. De eigenaar van de hond kan eveneens een contra-expertise van de doodsoorzaak laten doen door zijn eigen dierenarts. In beide gevallen zijn de kosten voor de eigenaar van de hond.

Op verzoek van de eigenaar van de hond, kan Hondenhotel Happy Lobo het stoffelijk overschot laten begraven of cremeren. Zulks gebeurt op kosten van de eigenaar van de hond.


Artikel 9: Aansprakelijkheid

Hondenhotel Happy Lobo is enkel aansprakelijk voor schade die ontstaat door onachtzaamheid van de eigenaar van Hondenhotel Happy Lobo of van personen die in zijn dienst werkzaamheden verrichten.

Hondenhotel Happy Lobo is niet aansprakelijk voor onvrijwillige schade die de hond oploopt tijdens zijn verblijf (wonde, ongeval, ziekte, overlijden, diefstal, brand, weglopen of zwangerschap). Ingeval van schade of letsel als gevolg hiervan, is Hondenhotel Happy Lobo niet verantwoordelijk.

Hondenhotel Happy Lobo is niet aansprakelijk voor schade, toegebracht door honden aan andere dieren of aan persoonlijke bezittingen die de klant in Hondenhotel Happy Lobo achterlaat, omdat de hond hieraan gehecht is.

De eigenaar van de hond is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door afwijkend of onaangepast gedrag van zijn hond.


Artikel 10: Klachten

Klachten dienen, volledig en duidelijk omschreven, per aangetekend schrijven gericht te worden aan Hondenhotel Happy Lobo, binnen 3 dagen na de einddatum.


Artikel 11: Openingsuren

Hondenhotel Happy Lobo is dagelijks geopend van 14.00 uur tot 18.00 uur of op afspraak.

Zaterdag is de sluitingsdag.


Artikel 12: Bevoegde rechtbanken

Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd

Hebt u opmerkingen of vragen betreffende onze voorwaarden? Twijfel dan niet en contacteer ons meteen!

Klantvriendelijke

prijzen bij Happy Lobo!

Hondenhotel Bekkevoort Hond Hotel Happy Lobo

Ontdek de super klantvriendelijke prijzen van hondenverblijf Happy Lobo!


Bekijk onze prijslijst.

Ontdek  jouw

hartedief in onze gallerij!

Hondenhotel Bekkevoort Hond Hotel Happy Lobo

Benieuwd hoe wij uw huisdier in de watten leggen

tijdens uw afwezigheid?


Bekijk dan snel onze fotogalerij!


Hoe kan je

ons bereiken?

Hondenhotel Bekkevoort-Diest Hond Hotel Happy Lobo

Heeft u vragen, of wenst u bijkomende informatie? Dan kan u ons steeds contacteren via onze contactpagina!

Hondenhotel Bekkevoort Hond Hotel Happy Lobo

HAPPY LOBO

Staatsbaan 72

3460 Bekkevoort


gsm: 0478/24 54 06

mail: info@happylobo.be


BTW BE0866.151.206

U kan zonder afspraak bij ons binnen.
Elke dag, ook op zondag, 

tussen 14.00u en 18.00u.

Zaterdag is onze sluitingsdag.

Copyright © All Rights Reserved

Deze website maakt gebruik van cookies. Door te klikken op "Accepteren" gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Accepteren